Vänster
Höger

Arbetsmiljö

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Vi på TEAM hälso & friskvård kan hjälpa dig och ditt företag att skapa en säker arbetsmiljö.

Utbildning


Ta hjälp av TEAM hälso & friskvård med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM

För att underlätta för dig som arbetsgivare att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper vi på TEAM hälso & friskvård dig gärna!

Nedan ser du ett utbud av tjänster som TEAMs arbetsmiljöingenjör kan bistå med.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

 • Uppdatering och genomlysning av företagets SAM, allmän genomgång enligt checklista.
 • Framtagning av SAM skräddarsytt för företaget
 • Årlig uppföljning av SAM
 • Arbetsmiljöpolicy och andra relevanta policys och dokument
 • Arbetsmiljöansvar, uppgiftsfördelning – genomgång med VD eller motsvarande.
 • Organisation av företagets arbetsmiljöarbete, stöd.

Ny föreskrift!
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har nu fattat beslut om den nya föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskriften träder i kraft den 31 mars 2016, och förhoppningen är att den ska stoppa ökningen av sjukskrivningar p.g.a. stress och andra psykosociala faktorer.
Läs mer här…

TEAM kan erbjuda verktyget Luxus- K, en evidensbaserad metod för att arbeta strategiskt och systematiskt på såväl individ- som på gruppnivå för att tidigt upptäcka den eller de som riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Läs mer här…


Riskbedömningar

 • Medverkan i samband med riskbedömning av ordinarie verksamhet.
 • Medverkan vid konsekvens- och riskbedömning i samband med förändringar.(t.ex. ny utrustning, arbetstider, verksamhetsstödsystem, omorganisationer mm.)

Yrkeshygieniska mätningar & rekommendationer

 • Buller, kemiska risker, luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet.

Utredning av arbetsplatsolycka & allvarligt tillbud

 • Rutingenomgång i förebyggande syfte
 • Statistik

Skyddsrond

 • Val av lämplig checklista, uppdatering
 • Medverkan i genomförandet av skyddsrond

Skyddskommitté / arbetsmiljökommitté

 • Låt vår arbetsmiljöingenjör medverka vid era möten som en expertresurs.

Medarbetarundersökningar

 • Råd vid val av undersökningsmetodik.
 • Genomförande av undersökning.
 • Återföring av resultat och utformning avhandlingsplan.

Arbetsmiljöutbildningar

 • Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM), 3 dagar
 • Konsekvens- och riskbedömning, 1 dag
 • Arbetsmiljö för chefer, 2 dagar
 • Introduktion för skyddsombud, 1 dag
 • Härdplastutbildning. ½ dag

Vi kan erbjuda så väl öppna som företagsanpassade utbildningar.

Tips! TEAM hälso & friskvård är numera anslutna som utbildningsanordnare hos AFA Trygghetsförsäkring. Det innebär att privata företag som anlitar oss för arbetsmiljöutbildning har möjlighet att få ersättning för sina utbildningskostnader från AFA Försäkring.
Läs mer här…


Allmän rådgivning

 • Råd per telefon
 • Arbetsplatsbesök

Arbetsmiljöverket

 • Inför besök och efterföljande kommunikation.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031 - 723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka
MENY