Vänster
Höger

9+ screening

Vad är det?

9+ screening är testbatteri som vår Personliga tränare på TEAM hälso & friskvård använder för de som är mer aktiva tränande eller som är idrottare. Testbatteriet är sammansatt utifrån 3 andra funktionella testbatteri för att ge en helhetsbild av den som testas.

Det som undersöks i testet är kroppskontroll, stabilitet, rörlighet och styrka och det är tuffare test än de som genomförs i vårt FMS-test. Testet ska ses som ett förebyggande test för framför allt idrottande personer där målet är att identifiera potentiella svagheter och svaga rörelselänkar. Många gånger möter man idrottare med kompensationsmönster och dålig rörelsekontroll vilket kan skapa rörelsemönster som leder till skador.

9+ screeningen består av 14 tester, varav vissa enbart är tester för att se om smärta föreligger i en specifik rörelse. Testerna är allt från helkroppstester, till 1-benstester, bålstabilitet och rörlighetstester. Den stora mixen gör att du får en komplett bild av din kropps grundfunktion.

Varför gör man testet?

Din kropps fysiska förmåga kan anses vara som en pyramid med tre steg. Längst ned finner vi basen av pyramiden. Denna ska vara bred och gedigen för att pyramiden ska hålla ihop. För oss människor består denna grund av komponenterna rörlighet, stabilitet, kroppskontroll och motorik som samtliga är komponenter vi tittar på i 9+ screeningen. Om vi saknar grunden så riskerar vi både skador när vi tränar tyngre övningar samtidigt som vi riskerar att inte kunna nå vår fulla potential när vi inte har en stabil grund att utgå ifrån. Ett stort mål med testerna är därför att identifiera potentiella problem och därmed enklare kunna rätta till dessa så du når din fulla träningspotential.

Hur går det till?

Testerna genomförs tillsammans med vår personlige tränare här på TEAM. Det är tester som kan göras ouppvärmd och de sker endast med egna kroppen som motstånd. Du blir ledd genom testbatteriet med de instruktioner som krävs. Under testets gång poängsätts dina rörelser gentemot givna standarder och det sätts även testkommentarer. Du går sedan igenom resultaten efter testet för att få en bild av hur din kropps rörlighet, stabilitet och kontroll fungerar.

Hur används resultaten:

Resultaten är en utmärkt källa för att lägga upp ett träningsprogram som arbetar med din grund i kroppen, det vill säga rörligheten, stabiliteten och kontrollen. Genom att analysera dessa tre delar kan svagheter, mönster som kan leda till skada samt prestationsförsämrande rörelsemönster identifieras. Då kan också träning riktas mot att förbättra dessa problemområden.

För mer information kontakta gärna vår personliga tränare Jakob Persson via mail på jakob.persson@team-hf.se eller på 031 – 723 28 00.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031 - 723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka
MENY