Vänster
Höger

Balans i livet

Allt fler människor idag upplever en ökad känsla av jäkt, press och stress. Man upplever att tiden, energin och engagemanget inte räcker till åt alla de krav, måsten och åtaganden som livet innebär. Känslor av otillräcklighet och obalans kommer till följd av att livspusslet inte går ihop. För vissa leder långvarig obalans till ångest, nedstämdhet, stressrelaterade besvär och utmattningstillstånd.

Med föreläsningen ”Balans i livet” vill vi bidra till ökad kunskap och reflektion kring vad det är vi balanserar i våra liv och hur vi kan uppnå ökad balans. Genom att öka vår upplevda känsla av balans kan vi bidra till att förebygga psykisk ohälsa, däribland stressrelaterade besvär, och skapa grunden för ett gott mående.

Punkter som föreläsningen berör
Varför ska vi tala om balans i livet?
Vad innebär balans i livet? – en definition
Hur främjar vårt moderna samhälle balans respektive obalans?

Vad är det vi balanserar?

  • Grundläggande behov
  • Tre motivationella system (drivkrafter)
  • Livets olika pusselbitar

Hur når vi ökad balans? Konkreta metoder och strategier.

Datum: 25/04/2018 (senaste anmälan 2018-04-23)
Tid: 09.00-10.30
Pris: 1025 kr exkl moms
Utbildare: Elizabeth Torkelsson, Leg. Psykolog.

Tyvärr har anmälningstiden för vald utbildning passerats.

MENY