Vänster
Höger

Det känsliga samtalet

Goda samarbeten är grunden för goda resultat. Föreläsningen ger dig som chef insikt i vad som krävs för ett gott samarbetsklimat och verktyg för att skapa och vidmakthålla en god professionell kommunikation på arbetsplatsen.

Datum: 3/4-2019 (senaste anmälan 2019-03-29)
Tid: 09.00-11.00
Pris: 1055 kr exkl moms
Utbildare: Jenny Hultman, Legitimerad psykolog KBT

Tyvärr har anmälningstiden för vald utbildning passerats.

MENY