Vänster
Höger

Det känsliga samtalet

Goda samarbeten är grunden för goda resultat. Föreläsningen ger dig som chef insikt i vad som krävs för ett gott samarbetsklimat och verktyg för att skapa och vidmakthålla en god professionell kommunikation på arbetsplatsen.

Datum: 11/4-2018 (senaste anmälan 2018-04-09)
Tid: 09.00-11.00
Pris: 1025 kr exkl moms
Utbildare: Constantin Sandu, Legitimerad psykolog / Legitimerad psykoterapeut - KBT

Tyvärr har anmälningstiden för vald utbildning passerats.

MENY