Vänster
Höger

Det känsliga samtalet

Goda samarbeten är grunden för goda resultat. Föreläsningen ger dig som chef insikt i vad som krävs för ett gott samarbetsklimat och verktyg för att skapa och vidmakthålla en god professionell kommunikation på arbetsplatsen.

Datum: 18/10-2018 (senaste anmälan 2018-10-04)
Tid: 09.00-11.00
Pris: 1025 kr exkl moms
Utbildare: Jenny Hultman, Legitimerad psykolog KBT

Tyvärr har anmälningstiden för vald utbildning passerats.

MENY