Vänster
Höger

Härdplaster arbeta på rätt sätt (halvdag)

Kunskaper som behövs för säkert arbete med härdplastkomponenter. Alla som kommer i kontakt med härdplaster i sitt arbete ska utbildas enligt krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2014:43 och kemiska arbetsmiljörisker, 2017- 04-20.

Datum: 18/2 2020 (senaste anmälan 2020-02-04)
Tid: 07.00-10.00
Pris: 1 780 kr/deltagare exkl. moms (I priset ingår åhörarkopior, intyg & kaffe)
Utbildare: Arbetsmiljöingenjör, TEAM hälso & friskvård

Tyvärr har anmälningstiden för vald utbildning passerats.

MENY