Vänster
Höger

Arbetsförmågebedömning

På grund av exempelvis sjukdom eller skada så kan förmågan att utföra det arbete som man har anställts för förändras. För att få ett underlag som gör det möjligt för arbetsgivaren att fatta rätt beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig kan arbetsgivaren låta medarbetaren genomgå en arbetsförmågebedömning hos TEAM hälso & friskvård.

Att snabbt sätta in rätt åtgärder kan bidra till att medarbetare kan komma tillbaka till sitt arbete så snart som möjligt eller att sjukskrivning förhindras.

Arbetsförmågebedömning så går det till:

Under en arbetsförmågebedömning sätter vi medarbetarens förutsättningar i fokus vilket ger ett bra underlag för det fortsatta arbetslivet. Tjänsten omfattar en genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen innehåller förutom en medicinsk bedömning av läkare även en fysisk funktionsbedömning hos sjukgymnast, psykologisk funktionsbedömning hos psykolog samt utredning av individens styrkor och hinder hos rehabkoordinator.

Kartläggning

Arbetsförmågebedömning omfattar ett kartläggningsarbete där standardiserade intervjuer, tester och validerade screeningformulär används. Det multidisciplinära teamet gör en noggrann genomgång och sammanställning av aktuell status utifrån teamets olika kompetenser. Vid behov tar vi även kontakt med tidigare vårdgivare.

Rapport och återkoppling

Resultatet av den multidisciplinära bedömningen återkopplas både muntligt och skriftligt och innefattar förutom utlåtande om arbetsförmåga även åtgärdsförslag som kan bidra till ökad eller bibehållen arbetsförmåga.

En arbetsförmågebedömning kan användas för planering och ställningstagande till:

– Arbetsförmågan i nuvarande arbete
– Rehabiliteringsinsatser och individuellt anpassningsbehov
– Ev. rehabiliteringsplan med plan för återgång i arbete
– Ev. åtgärder utanför företaget

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY