Vänster
Höger

Arbetsmiljö

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet. Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Vi på TEAM hälso & friskvård kan hjälpa dig och ditt företag att skapa en säker arbetsmiljö.

Utbildning


Ta hjälp av TEAM hälso & friskvård med det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM

För att underlätta för dig som arbetsgivare att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet hjälper vi på TEAM hälso & friskvård dig gärna!

Nedan ser du ett utbud av tjänster som TEAMs arbetsmiljöingenjör kan bistå med.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

 • Uppdatering och genomlysning av företagets SAM, allmän genomgång enligt checklista.
 • Framtagning av SAM skräddarsytt för företaget
 • Årlig uppföljning av SAM
 • Arbetsmiljöpolicy och andra relevanta policys och dokument
 • Arbetsmiljöansvar, uppgiftsfördelning – genomgång med VD eller motsvarande.
 • Organisation av företagets arbetsmiljöarbete, stöd.


Riskbedömningar

 • Medverkan i samband med riskbedömning av ordinarie verksamhet.
 • Medverkan vid konsekvens- och riskbedömning i samband med förändringar.(t.ex. ny utrustning, arbetstider, verksamhetsstödsystem, omorganisationer mm.)

Yrkeshygieniska mätningar & rekommendationer

 • Buller, kemiska risker, luftkvalitet, temperatur och luftfuktighet.

Utredning av arbetsplatsolycka & allvarligt tillbud

 • Rutingenomgång i förebyggande syfte
 • Statistik

Skyddsrond

 • Val av lämplig checklista, uppdatering
 • Medverkan i genomförandet av skyddsrond

Skyddskommitté / arbetsmiljökommitté

 • Låt vår arbetsmiljöingenjör medverka vid era möten som en expertresurs.

Medarbetarundersökningar

 • Råd vid val av undersökningsmetodik.
 • Genomförande av undersökning.
 • Återföring av resultat och utformning avhandlingsplan.

Arbetsmiljöutbildningar

 • Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM), 3 dagar
 • Konsekvens- och riskbedömning, 1 dag
 • Arbetsmiljö för chefer, 2 dagar
 • Introduktion för skyddsombud, 1 dag
 • Härdplastutbildning. ½ dag

Vi kan erbjuda så väl öppna som företagsanpassade utbildningar.

 


Allmän rådgivning

 • Råd per telefon
 • Arbetsplatsbesök

Arbetsmiljöverket

 • Inför besök och efterföljande kommunikation.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY