Vänster
Höger

Chefshandledning

Kunskap om vad som påverkar människors beteenden är högst användbar när du som chef leder medarbetare. Positivt ledarskap är i praktiken beteenden hos chefen som i sin tur påverkar medarbetarnas agerande i en riktning som skapar goda resultat för organisationen. Med hjälp av metoden beteendeanalys förhöjs prestationer samtidigt som medarbetarna trivs. Arbetssättet kommer ursprungligen från USA och kallas Organizational Behavior Management (OBM).

Motiverande samtal (MI) är en form av vägledning för att framkalla och förstärka motivation till förändring. MI kan även betraktas som en teknik utarbetad för att inte fastna i övertalningsförsök vilka i sig kan skapa motstånd. MI syftar till att istället förstärka samtalspartnerns eget ?förändringsprat?. Tekniker från MI kan läras ut under handledningen och förhållningssättet i MI präglar ofta samtalen.

Du får inom ramarna för handledningen möjlighet att fördjupa och utveckla din personliga ledarstil. Tillsammans med en psykolog får du möjlighet att titta närmare på vad som driver olika beteenden hos dig själv och inom den organisation du verkar. Handledningstillfällena ger möjlighet att bolla aktuella frågor av olika karaktär. Vad som kommer i fokus styrs av dina behov.

Exempel på teman:

  • Få större insikt i hur du påverkar organisationen och utvecklas som ledare
  • Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av ditt agerande
  • HUR feedback ges påverkar medarbetares agerande och hälsa
  • Varför gör de inte som jag säger, hur fortsätter vi framåt?
  • Varför är uppföljning viktigare än måldiskussioner?
  • Så ökar du sannolikheten för att medarbetarna VILL prestera och arbeta åt samma håll som du

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka
MENY