Vänster
Höger

Hälsokontroller

Syftet med våra hälsokontroller är att undersöka och bedöma individens hälsa för att förebygga sjukdom.

Hos oss kan du välja mellan flera olika sorters hälsokontroller:

 • Hälsokontroll sjuksköterska
 • Hälsokontroll läkare och sjuksköterska
 • Hälsoprofilbedömning med provtagning
 • Hälsokontroll nyanställning
 • Hälsokontroll Bygg & Måleri
 • Lagstadgade Hälsokontroller

Hälsokontroll sjuksköterska

Här träffar du sköterska för att diskutera arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor samt efter mätningar och provtagning få individuell rådgivning.

I sköterskehälsokontrollen ingår: 

 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck och puls
 • Provtagning:
  • Hb (hemoglobin)
  • Blodsocker (P-glukos)
  • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Prostata (PSA) på män från 45 år
 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år
 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.
 • Genomgång av bakgrund; ärftlighet och social, sjukdom, levnadsvanor och kost.
 • AUDIT- formulär
 • Synscreening (vid behov)

Hälsokontroll läkare och sjuksköterska

Här får du först träffa sköterska för provtagning och därefter träffar du läkare för undersökning, värdering av provsvar samt individuell rådgivning.

I hälsokontrollen med läkare och sköterska ingår:

 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck och puls
 • EKG
 • Provtagning:
  • Hb (hemoglobin)
  • Blodsocker (P-glukos)
  • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Prostata (PSA) på män från 45 år
 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år
 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.
 • AUDIT-formulär
 • Synscreening (vid behov)
 • Läkarundersökning

Hälsoprofilbedömning med provtagning

Här får du träffa friskvårdspedagog för att genomföra en hälsoprofilbedömning och i anslutning till profilen träffar du sköterska för provtagning.

I Hälsoprofilbedömning med provtagning ingår: 

 • Personligt samtal med friskvårdspedagog kring dina hälsovanor och hälsoupplevelser.
 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck och puls
 • Submaximalt arbetsprov på cykelergometer (konditionstest)
 • Provtagning:
  • Hb (hemoglobin)
  • Blodsocker (P-glukos)
  • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Prostata (PSA) på män från 45 år
 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år
 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.
 • Synscreening (vid behov)
 • AUDIT-formulär

Hälsokontroll nyanställning

Här träffar du läkare och sköterska för att undersöka om det föreligger några medicinska hinder för en anställning.

I nyanställningsundersökningen ingår: 

 • Hälsodeklarationsblankett
 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck och puls
 • EKG
 • Provtagning:
  • Hb (hemoglobin)
  • Blodsocker (P-glukos)
  • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Prostata (PSA) på män från 45 år
 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år
 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.
 • AUDIT-formulär
 • Synscreening (vid behov)
 • Läkarundersökning

Intyg utfärdas och anger eventuella hinder för de aktuella arbetsuppgifterna som har specificerats i Hälsodeklarationsblanketten.


Hälsokontroll Bygg & Måleri
(inkl. hörselprov och lungfunktionsmätning)

Här träffar du sköterska för att diskutera arbetsmiljö, hälsa och levnadsvanor samt efter mätningar och provtagning få individuell rådgivning.

I hälsokontroll Bygg & Måleri ingår:

 • Längd, vikt och midjemått
 • Blodtryck och puls
 • EKG
 • Provtagning:
  • Hb (hemoglobin)
  • Blodsocker (P-glukos)
  • Blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Prostata (PSA) på män från 45 år
 • Ämnesomsättningsprov (TSH) på kvinnor från 40 år
 • Järnvärde (Transferrinreceptor) på kvinnor 18 år till menopaus.
 • Genomgång av bakgrund; ärftlighet och social, sjukdom, levnadsvanor och kost.
 • AUDIT- formulär
 • Synscreening (vid behov)
 • Hörselprov (audiogram)
 • Lungfunktionsmätning (spirometri)

Följande tillägg av hälsokontrollerna kan erbjudas utifrån behov och önskemål:
– Hörselprov (audiogram)
– Lungfunktionsmätning (spirometri)
– Rörelseprofil (ROM)
– Utökad provtagning
– Uppföljning av läkarbesök
– Besök hos annan yrkeskategori hos TEAM hälso & friskvård eller remiss

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY