Vänster
Höger

Konflikthantering

Meningsmotsättningar och konflikter är något som dyker upp på många arbetsplatser. Olösta konflikter på arbetsplatsen påverkar medarbetares mående och leder ofta till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet, sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket är kostsamt*. Att fånga motsättningar och konflikter i tid är därför av oerhörd vikt.

Hantera konflikter på arbetsplatsen

TEAM hälso & friskvård har erfarna organisationskonsulter/psykologer som kan hjälpa företag och organisationer i Göteborg och Mölndal att hantera olösta konflikter på arbetsplatsen. Ni får en utomstående expert som kartlägger vad motsättningen handlar om, ökar dialogen mellan parterna och tillsammans riktar fokus framåt.

Så går en konflikthantering till:

Insatsen startar med enskilda samtal med de inblandade parterna.

Därefter följer en muntlig återkoppling till uppdragsgivare för planering och anpassning av processen.

När parterna därefter träffas gemensamt ligger fokus på att öka dialog mellan parterna, öka förståelsen för varandras perspektiv och skapa en gemensam bild av situationen.

Uppföljande möte/möten genomförs för fortsatt förbättrad kommunikation och för att rikta fokus framåt. Fokus ligger härvid på att finna möjliga lösningar och på utveckling av samarbete i konkreta arbetssituationer.


 

*Enligt SCB rapporterar 9 procent av arbetskraften (drygt 400 000 personer) att de blivit mobbade på arbetet det senaste året. För ett företag med 30-tal anställda kan de årliga kostnaderna för olösta konflikter uppgå till 300 000 kronor på grund av sjukskrivningar, omplaceringar och att arbetstid går förlorad för att man är upptagen av konflikten. Källa: Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik, rapport 2014:3 och tidningen Kollega, ”Så mycket kostar en konflikt”.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY