Vänster
Höger

Luqsus- K

Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt i samhället. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet för företaget. Luqsus- K är en evidensbaserad metod för att arbeta strategiskt och systematiskt på såväl individ- som på gruppnivå för att tidigt upptäcka den eller de som riskerar att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Luqsus – K genomförs av våra hälsopedagoger eller psykologer med syfte att:

  • tidigt identifiera stressrelaterad ohälsa hos enskilda individer.
  • förebygga att större grupper av anställda drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Det här är Luqsus- K

Vid en inledande träff med psykolog eller hälsopedagog får medarbetaren fylla i fyra frågeformulär avsedda som kliniska hjälpmedel för att bedöma förekomst av tecken på begynnande utmattning samt karaktären av psykosocial stress i arbetet. Instrumenten har utvecklats av Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Frågeformulären lyfter frågor gällande bland annat sömn och återhämtning, om avgränsning mellan arbete och fritid, om gemenskap och socialt stöd på arbetsplatsen, om kontroll över arbetsuppgifterna eller egen förmåga, om privatliv och fritidsaktiviteter, samt hälsobesvär.

Efter att medarbetaren har fyllt i samtliga frågeformulär sammanställs resultaten i ett riskbedömningsdiagram med hjälp av en färgskala. Resultatet presenteras för medarbetaren och tillsammans diskuteras en lämplig handlingsplan.

Viktigt att notera att alla psykologer och hälsopedagoger arbetar under tystnadsplikt och inlämnade uppgifter, samt det som tas upp i samtalet, behandlas konfidentiellt.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY