Vänster
Höger

Stress och återhämtning

Stress är en av vår tids största problem, men stress i sig behöver inte vara farligt. De flesta klarar att jobba intensivt en begränsad tid. Men om den pressande arbetssituationen varar under en längre period och du inte får möjlighet att återhämta dig emellan, då kan stressen bli ohälsosam och skadlig. Att motverka och hantera stressrelaterade besvär kan följaktligen bli en lönsam investering för ditt företag. Att förebygga stressrelaterade besvär kan innebära en friskare personal, minskade sjukkostnader och ökad produktivitet.

Stress och återhämtning- Föreläsning

TEAM hälso & friskvårds föreläsning Stress och återhämtning syftar till att främja goda hälsorutiner, förebygga stressrelaterad ohälsa och bidra till upplevelse av egen påverkansmöjlighet i den egna arbetsmiljön. Tillförsel av fakta kombineras med aktiva delar för att öka både kunskapsnivå och individens medvetenhet om sin egen situation. För den enskilde kan tillfället att fokusera på förebyggande arbete i vardagen betyda ökad reflektion och insikt om vad som behöver förändras. Föreläsningen utförs av organisationspsykolog.

Föreläsningen kan med fördel kombineras med en efterföljande workshop med tillhörande återkoppling till ledning.

Föreläsningen fokuserar på följande teman:
– Stress och återhämtning
– Stressbeteenden och tidiga signaler att agera på

Föreläsningens mål:
– Tillförsel av fakta och ökad kunskap hos deltagaren
– Ökad eftertanke, reflektion och nyfikenhet kring den egna situationen


Tillägg! Stress och återhämtning – Workshop och Återkoppling

Med föreläsningen Stress och återhämtning som grund genomför utförande organisationspsykolog en workshop med fördjupande samtal i arbetsgruppen för att förebygga och hantera stress. Vi identifierar utmaningar och lyfter fram fungerande strategier som används i arbetsgruppen i syfte att påverka i god riktning. Målet med workshopen är att gå från generell kunskap till konkret övning samt öka individuellt ansvarstagande och motivation till egen påverkan.

Workshop:
– Fördjupning av föreläsningens teman
– Aktiv övning
– Ökad dialog

I en återkoppling ger utförande organisationspsykolog utrymme för samtal med ledningen. Dra nytta av insatsen på medarbetarnivå, öka förståelsen för organisationens utmaningar och ta del av det som fångats under workshopens dialoger.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY