Vänster
Höger

Arbetsmiljöprofil

För att på ett enkelt och överskådligt sätt finna de områden som kan utvecklas och förbättras för att skapa en bättre arbetsmiljö erbjuder vi våra företag arbetsmiljöprofilen

Arbetsmiljöprofilen fungerar utmärkt som en nulägesanalys av arbetsmiljön och ger ett gott underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet på ditt företag. Profilen ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och underlättar förändringsarbetet på såväl organisations-, grupp- och individnivå.

Arbetsmijlöprofilen är en webbenkät där deltagaren får till uppgift att anonymt ta ställning till olika påståenden som berör områden såsom upplevelsen av trivsel, gemenskap, ledningsklimat, stress, den fysiska arbetsmiljön samt hälsorisker i arbetsmiljön. Därefter sammanställs enkäten och redovisas i stapeldiagram där såväl starka sidor i arbetsmiljön som utvecklingsområden inom arbetsmiljön presenteras.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY