Vänster
Höger

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilen (HPB) ger dig en möjlighet till att reflektera över din egna livssituation för att synliggöra och möjliggöra realistiska val och vanor som påverkar din hälsa.

Genom personligt samtal med friskvårdspedagog medvetandegörs egenansvaret för individens hälsa. Samtalet fokuserar på dina hälsovanor, hälsoupplevelser, och ambitioner. Därefter genomförs blodtrycksmätning samt ett submaximalt arbetsprov på cykelergometer. Din livsstil, dina ambitioner och dina mätvärden ligger sedan till grund för en realistisk målsättning.

Hälsoprofilen kan även användas som metod för dig som vill jobba med hälsa på företagsnivå. Genom att sammanställa statistik – utan att individuella värden kan spåras – får ditt företag en aktuell analys kring hur hälsoläget ser ut hos personalen. Utifrån sammanställningen utarbetas åtgärdsförslag på hur ni kan påverka hälsoutvecklingen på företaget genom att satsa såväl förebyggande som vårdande.

Alla friskvårdspedagoger arbetar under tystnadsplikt och inlämnade uppgifter samt det som tas upp i samtalet behandlas konfidentiellt.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY