Vänster
Höger

Rörelseprofil

Skor

Vi utför rörelseprofiler för att förebygga och tidigt finna inskränkningar i rörelser och kondition som på sikt kan leda till besvär och ohälsa.
Med vår Rörelseprofil kan vi genom enkla tester gradera individens rörelseförmåga och kondition.

Följande tester ingår i vår Rörelseprofil:

FMS- Functional Movement Screen

FMS består av 7 stycken rörelsetester som analyserar kroppens förmåga att hantera rörelser som är basala för normal funktion. Fokus i testet ligger på stabilitet, rörlighet, kroppskännedom och styrka. Rörelsetesterna betygsätts (0-3 poäng). Ett samlat värde under 14 poäng är lika med en ökad risk för skada och ger inte kroppen optimal förutsättning att röra sig effektivt.

Åstrands Submaximala konditionstest

Testet innebär för deltagaren att cykla på en ergometercykel med en individanpassad belastning tills han eller hon uppnår arbetspulsnivå, det vill säga när puls och blodcirkulation anpassas till det utförda arbetet. Detta tar i regel mellan 6 och 10min.

Arbetspulsen används sedan för att beräkna deltagarens syreupptagningsförmåga och testvärde. Värdena som är relaterade till ålder och kön graderas på en skala mellan 1 och 5. Ett testvärde under 35 innebär normalt en ökad risk för ohälsa kopplad till din kondition.

Målet med Rörelseprofilen är att dels ge ett underlag för att bedöma deltagarens fysiska status och dels att skapa ett tillfälle för samtal med deltagaren om hälsa, motion samt vägleda till eventuell behandling och rehabilitering.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY