Vänster
Höger

FMS

Vad är det?

FMS står för Functional Movement Screen och är en undersökningsmetod som går ut på att du genomför sju stycken olika rörelsetester som granskas och analyseras. Utifrån resultatet på dessa tester kan sedan slutsatser dras kring hur din kopp fungerar för att kunna prestera optimalt i vardagliga aktiviteter men även inom idrottande eller träning.

Varje deltest graderas från 0-3 beroende på hur väl det utförs och skapar sedan din sammanlagda poängsumma. För varje deltest noteras också hur din prestation sett ut för att senare kunna lägga upp ett specifikt träningsprogram som jobbar med dina eventuella kompensationer eller rörelsebegränsningar.

Efter inledanade undersökning och efterföljande träning återtestar man sedan igen med samma tester för att se ifall en förbättring uppnåtts. Utifrån det nya testresultatet skapas sedan återigen ett nytt träningsprogram för att fortsätta utvecklingen.

FMS
FMS

Vem är det för?

Oavsett om du är vardagsmotionär eller tränar inför en tävling så krävs det att din kropp är väl förberedd. Utan kunskap om hur din kropp rör sig när du aktiverar den är risken stor att du cementerar fast ett dåligt rörelse- och aktiveringsmönster som ökar din risk för skador eller minskar dina möjligheter att röra dig se effektivt som möjligt. Genom FMS kan du få hjälp att minska denna risk och därmed ha en större chans att nå dina mål.

Undersökningen är även för dig som bara vill kunna må bra i vardagen och klara av vardagliga sysslor där det ställs krav på att kroppen ska tåla fysisk belastning.

Undersökningen är också bra för dig som inte vet var du ska börja din styrketräning. Genomgår du screeningen ger den dig ett bra grundresultat för att visa var du står i din fysiska kapacitet idag och var du bör börja när du tränar.

Vad görs med resultatet på testet?

Utifrån ditt resultat på testet läggs ett träningsprogram upp för att motverka de funktionella begränsningarna, kompensationer och asymmetrier som kunnat finnas under testerna. Basen för denna träning är dels ditt slutresultat men också de noteringar som gjorts på varje deltest. Varje enskild individ visar upp olika resultat på testet och därför krävs det också att varje enskild individ får sitt specialanpassade träningsprogram, allt för att kunna få så bra resultat som möjligt.

Vilka är fördelarna med FMS?

– Är något som fungerar för alla
– Bygger på dina egna kroppsmått vilket gör det oberoende av storlek, styrka och vikt
– Förbättrar fysisk prestation
– Identifierar farliga svagheter innan skada uppstår
– Identifierar oeffektivt rörelsemönster
– Ger dig en grund att utgå från i träningen
– Ger dig en individbaserad träning utifrån dina behov och önskemål.

Fyra stora områden som FMS kan användas inom är följande:

PERSONLIGT – I form av att varje enskild person visar upp olika varianter av resultat på screeningen och därmed behöver sitt enskilda träningsprogram som fokuserar på just rätt saker.

PRESTATIONSHÖJANDE – I form av att identifiera felaktiga rörelsemönster och därmed kunna jobba aktivt med det för att optimera just ditt rörelsemönster så mycket som möjligt. Med effektivare rörelsemönster skapas mer optimala förutsättningar för att nå sin högsta potential inom idrottande eller motion.

SKADEFÖREBYGGANDE – I form av att identifiera potentiellt farliga obalanser, svagheter, kompensationsmönster med mera som kan bidra till ett felaktigt och i längden potentiellt skadeskapande rörelsemönster.

ÅTERKOMMANDE SKADOR – Återkommande skador kan bero på att kroppens strukturer inte jobbar på rätt sätt eller att det finns obalanser. Genom screeningen kan sådana obalanser finnas och träningsprogram kan sättas in som åtgärd för att motverka att skadorna återkommer igen.

För mer information kontakta gärna vår personliga tränare jakob Persson via mail på jakob.persson@team-hf.se eller på 031- 723 28 00.

Boka online
Besök oss på facebook

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor om vår verksamhet och vad vi kan göra för er. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss och berättar mer.

För bokningar, avbokningar och direkta beställningar ber vi dig istället ringa oss på
031-723 28 00.

Namn *

E-post *

Företag

Telefonnummer *

Meddelande

Skicka

Kund-/fakturaportal


Kundbeställning

MENY